D1. Kapan M, Erkut S, Durgun AV, Geçioğlu A. Sol kolon perforasyonlarında alternatif bir cerrahi girişim: Basit tamir. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1997; 11: 176-177. 

 

D2. Pekmezci S, Kapan M, Taşçı H, Erkut S, Dervişoğlu S. Ekstraadrenal retroperitoneal feokromositoma. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1997; 11: 238-240.

 

D3. Geçioğlu A, Kapan M, Erkut S. Pankreas Kanseri. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1998; 12: 131-145.

 

D4. Kapan M, Durgun AV, Erkut S, Görgün E, Geçioğlu A. Lichtenstein mesh, Shouldice ve Posterior Wall Darn tipi herniorafilerin erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1998; 12: 209-212.

 

D5. Kapan M, Pekmezci S, Erkut S, Durgun V, Geçioğlu A. Sakrokoksigeal pilonidal sinus tedavisinde Limberg flep onarımı ve hastaların uzun dönem takip sonuçları. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1999; 12: 76-79.

 

D6. Kapan M, Kapan S, Göksoy E. Gastrointestinal sistemin nöroendokrin tümörleri. Aktüel Tıp Dergisi 2000; 5: 37.

 

D7. Altınlı E, Uras C, Kapan S, Akçal T, Balcısoy Ü. Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım deneyimimiz. Endoskopik Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2000; 7: 143.

 

D8. Altınlı E, Kapan S, Uras C, İlvan Ş, Balcısoy Ü. Memenin skuamöz hücreli karsinomu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 16: 2002; 119-121.

 

D9. Altınlı E, Kapan S, Uras C, Balkan T, Ertem M. Laparoskopik splenektomide Cerrahpaşa tecrübesi ‘Anterior ve Lateral Yaklaşım’. Endoskopik Laparoskopi ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2002; 9: 85-89.

 

D10. Kapan M, Kapan S, Durgun V, Perek A, Perek S. Urachus kisti ve umblikal sinüs: Olgu sunumu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 16: 244-245, 2002. 

 

D11. Kalaycı MU, Kırca V, Aydın A, Turhan AN, Kapan S, Aygün E. Gastrointestinal obstrüksiyonun nadir ve önemli bir sebebi olarak bezoarlar. Olgu Sunumu. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2003; 17: 240-242. 

 

D12. Turhan AN, Kalaycı MU, Kapan S, Aygün E, Öner OZ, Dodur B. Laparoskopik apendektomi deneyimimiz. Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004; 18: 79-82.

 

D13. Turhan AN, Öner OZ, Aydın A, Kapan S, Kütükçü E, Aygün E. Perfore akut apandisitte cilt kapatılmalı mı? Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004; 18: 93-96.

 

D14. Kapan M, Kapan S, Durgun AV, Göksoy E, Perek S. Pankreas psödokistlerine güncel yaklaşım: 39 olguluk serinin retrospektif analizi ve güncel literatür bilgilerinin gözden geçirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2004; 43: 176-181.

 

D15. Turhan AN, Kapan S, Aygün E, Kütükçü E, Öner OZ, Ede B. İnguinal hernilerde Lichtenstein mesh takviyesi ve Bassini Tamir yöntemlerine ait sonuçların karşılaştırılması.  Çağdaş Cerrahi Dergisi 2004; 18: 135-137.

 

D16. Kapan S, Kapan M. Gebelik ve akut karın. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 4: 84-89.

 

D17. Turhan AN, Kapan S, İpek SF, Hatipoğlu S, Aygün E. İnguinal herni tamirinde anterior preperitoneal mesh ve Lichtenstein mesh takviyelerinin karşılaştırılması. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 16-19.

 

D18. Alış H, Akın BV, Kapan S, Turhan AN, Aygün E. Pankreasın endokrin tümörlerinden insülinoma: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 33-35.

 

D19. Kapan S, Kapan M. İnce bağırsak transplantasyonu. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 8: 70-72. 

 

D20. Kalaycı MU, Alış H, Kapan S, Turhan AN, Dolay K, Pekel Ö, Yiğitbaş H, Aygün E. Kolon tümörüne bağlı akut mekanik barsak tıkanıklığı olgularımızda tanı ve cerrahi tedavinin değerlendirilmesi. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 60-63.

 

D21. Kütükçü E, Kapan S, Turhan AN, Ede B, Aygün E. Pankreatik kist hidatik: Olgu sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 74-76.

 

D22. Kapan S, Turhan AN, Alış H, Demiriz B, Dodur B, Hatipoğlu S, Aygün E. Künt ve penetran dalak yaralanmalarında nonoperatif yaklaşım. Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 99-101.

 

D23. Turhan AN, Öner OZ, Kütükçü E, Aygün E, Kalaycı M, Kapan S. Tiroidektomi ameliyatlarında rutin nervus rekurrens diseksiyonu yapılmalı mıdır? Bakırköy Tıp Dergisi 2005; 1: 102-104. 

 

D24. Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Demiriz B, Dodur B, Aygün E. Karaciğer Hidatik Kistinde Laparoskopik Perikistektomi: Olgu Sunumu. Bakırköy Tıp Dergisi 2005;1: 117-119.

 

D25. Kalaycı M, Akın BV, Alış H, Kapan S, Turhan AN, Yiğitbaş H, Hatipoğlu S, Aygün E. Laparoskopik kolesistektomide meydana gelen safra kesesi perforasyonlarının erken postoperatif dönemdeki ağrı derinliğine ve hastanede kalış süresine etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 55-58.

 

D26. Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Yiğitbaş H, Aygün E. Akut apandisitte nonoperatif takip ve tedavi. Bakırköy Tıp Dergisi 2006; 2: 134-136. 

 

D27. Turhan AN, Kapan S, Gönenç M, Öner OZ, Alış H, Dolay K, Aygün E. Tekrarlayan biliyer pankreatitlerde tedavi. Bakırköy Tıp Dergisi 2009; 5: 25-27.

 

D28. Hatipoğlu S, Turhan AN, Kapan S, Gönenç M, Palabıyık F, Aygün E. The comparison of the effects of the anterior preperitoneal mesh repair and Lichtenstein procedure on testicular blood flow and volume in patients with inguinal hernias. Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 14-19.

 

D29. Aygün E,Turhan AN, Kapan S, Gönenç M, Tulubas E. İnitial experience with the “Da Vinci Robot”: Robotic splenectomy.  Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 46-48.

 

D30. Gönenç M, Kapan M, Erdamar S, Uzun H, Kapan S, Goksoy E. The effect of ursodeoxycholic acid and piperacillin-tazobactam on acute renal failure associated with obstructive jaundice. Bakırköy Tıp Dergisi 2010; 6: 91-96.

 

D31. Yiğitbaş H, Kalaycı MU, Bozkurt MA, Turhan AN, Kapan S, Alış H, Aygün E, Uzun H, Genç HD.  The effects of Kefir and enteral feding products on colonic anastomosis: Experimental study. Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 27-31.

 

D32. Karabulut M, Gönenç M, İslim F, Kalaycı MU, Kapan S, Turhan AN, Yırgın H, Alış H. Akut mekanik intestinal obstrüksiyon: Bir eğitim ve araştırma hastanesinin 5 yıllık deneyiminin sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27: 10-14.

 

D33. Alış H, Gönenç M, Deniztaş C, Kapan S, Turhan AN, Aygün E. Robotik abdominal cerrahi: Tek merkezden ilk deneyimler ve sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2011; 27: 90-93.

 

D34. Gönenç M, Yırgın H, Dinç M, Kapan S, Turhan AN, Alış H. Karydakis Flap for Sacrococcygeal Pilonidal Sinus Disease: Long-term Outcomes. A Retrospective Analysis. Bakırköy Tıp Dergisi 2011; 7: 153-155. 

 

D35. Bozkurt MA, Gonenc M, Gemici E, Ozturk E, Kapan S, Alış H. Cerrahide sık karşılaşılan bir çelişki: memedeki mikrokalsifikasyonlara ne yapmalıyız? Bakırköy Tıp Dergisi 2012; 8: 123-125. 

 

D36. Kapan S, Bozkurt MA. Prekanseröz lezyonlar. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013; 6: 6-9.

 

D37. Kapan M, Kapan S. Karaciğerin parazitik olmayan kistlerine yaklaşım. Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 145-151.

 

D38. Aydoğan T, Cakcak E, Şimşek O, Erginöz E, Aydoğan F, Hatipoğlu S, Kapan S. Güncel çevresel risk faktörlerinin meme kanserine etkisi. Bakırköy Tıp Dergisi 2013; 9: 176-182. 

 

D39. Çelik MF, Dural AC, Ünsal MG, Akarsu C, Alim ER, Kapan S, Kalaycı MU, Alış H. Dev juvenil fibroadenom. Ulusal Cer Derg 2014; 31: 96-98.

 

D40. İlhan M, Gemici E, Yanar F, Kapan S, Alış H. Nekrotizan fasit tedavi yaklaşımları: 5 yıllık tek merkez deneyimi. Bakırköy Tıp Dergisi 2014; 10: 70-74.

 

D41. Ünsal MG, Dural AC, Çelik MF, Akarsu C, Başoğlu İ, Dilege ME, Kapan S, Alış H. Bir eğitim ve araştırma hastanesinin modern meme cerrahisinde değişen eğilimlere uyum süreci. Ulusal Cer Derg 2014; 31: 34-38.

 

D42. Hatipoğlu S, Kapan S. İnguinal herni tamirinde spermatik kord ve round ligamanı lipomlarına yaklaşım. Bakırköy Tıp Dergisi 2015: 11: 109-115.

 

D43. Başoğlu İ, Çelik MF, Dural AC, Ünsal MG, Akarsu C, Baytekin HF, Kapan S, Alış H. Sentinal lenf nodu metastazı olan meme kanserli hastalarda sentinal dışı lenf nodu metastaz olasılığının iki farklı model ile retrospektif değerlendirilmesi. J Breast Health 2015; 11: 172-179.

 

D44. Çikot M, Gedikbaşı A, Köneş O, Karabulut M, Kocataş A, Akarsu C, Temizgönül KB, Kapan S, Alış H. Plasma calprotectin values in acute pancreatitis. Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 11-15.

 

D45. Karabulut S, Karabulut M, Alış H, Dağoğlu N, Tambaş M, Kapan S, Oran E, Oğuz H, Taş F. Pankreas adenokanserli hastalarda serum ekstraselüler matriks proteinlerinin prognostik ve prediktif değerinin araştırılması. Bakırköy Tıp dergisi 2016; 12: 24-32.

 

D46. Karabulut S, Karabulut M, Alış H, Tambaş M, Kapan S, Köneş O, Karaman Ş, Serilmez M, Taş F. Pankreas adenokarsinomunda serum Tenascin-C düzeyi potansiyel bir biyo belirteç midir? Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 76-82.

 

D47. Akarsu C, Köneş O, Binboğa S, Dural AC, Çikot M, Şahin G, Kapan S, Alış H. Akut divertikülitin tedavi yönetiminde değişim. Bakırköy Tıp Dergisi 2016; 12: 83-88. 

 

D48. Yılmaz R, Yabul FÇ, Aksoy S, Erdil İ, Türkay R, Kapan S, İnci E. Kanlı meme başı akıntısına radyolojik yaklaşım. Bakırköy Tıp Dergisi 2017; 13: 164-169.

 

D49. Kankaya B, Büyükaşık S, Eskioğlu E, Kapan S, Alış H. Tiroid papiller kanseri gerçekten söylendiği kadar sık mı görülmektedir? Tıp Fakültesi Klinikleri 2018: 1: 31-34.

 

D50. Büyükaşık S, Urut DU, Eskioğlu E, Kankaya B, Kapan S, Alış H. Malherbe tümörü: Gövdede bir pilomatriksoma olgusu. Tıp Fakültesi Klinikleri 2018: 1: 41-43.

 

D51. Kankaya B, Büyükaşık S, Kapan S, Alış H. Meme kanseri tedavisinde güncel yaklaşım. Tıp Fakültesi Klinikleri 2019; 2: 7-10.

 

D52. Büyükaşık S, Kankaya B, Diyarbakırlıoğlu M, Kapan S, Alış H. Aksiller aksesuar memede fibroadenom: Olgu sunumu. Tıp Fakültesi Klinikleri 2019; 2: 33-35.

 

D53. Sürek A, Ünsal MG, Dural AC, Çelik MF, Baytekin HF, Öztürk E, Kapan S, Alış H. Long Axis to Short Axis Ratio of Breast Masses Pre-Diagnosed as Fibroadenomas on Ultrasonography. Can it Be a Useful Tool in Predicting Malignancy? Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019; 72: 106-110.

 

D54. Çelik MF, Yılmaz R, Dural AC, Yabul FÇ, Baytekin HF, Kapan S, Alış H. İntraduktal papillom olgularının cerrahi sonrası değerlendirilmesi; radyolojik ve patolojik bulguların korelasyonu. İst Tıp Fak Derg 2019; 82: 69-74.