E1. Altınlı E, Kapan S, Uras C, İlvan Ş, Balcısoy Ü. Memenin skuamöz hücreli karsinomu. 17. Bölgesel Cerrahi Kongresi 21-23 Ekim 1999, Edirne.

 

E2. Altınlı E, Uras C, Kapan S, Akçal T, Balcısoy Ü. Ventral fıtıklarda laparoskopik onarım deneyimimiz. 4. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 3-6 Nisan 2000, İstanbul.

 

E3. Turhan AN, Öner OZ, Aydın A, Kapan S, Kütükçü E, İpek S, Aygün E. Komplike akut apandisitlerde cilt kapatılmalı mı? Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Türk Cerrahi Günleri 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

 

E4. Turhan AN, Kütükçü E, Pekiner T, Kapan S, Bayar H, Çikot M, Aygün E. Pilonidal sinüs hastalığında cerrahi tedavi seçenekleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Türk Cerrahi Günleri 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

 

E5. Turhan AN, Aygün E, Kapan S, İpek S, Hatipoğlu S, Öner OZ. Kasık fıtıklarında anterior preperitoneal mesh takviyesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004-Türk Cerrahi Günleri 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

 

E6. Aygün E, Turhan AN, Kapan S, Öner OZ,  Dodur B, Ede B, Alış H. İnguinal hernilerde operasyon seçenekleri: Bir eğitim hastanesinin deneyimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 -Türk Cerrahi Günleri 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

 

E7. Turhan AN, Kapan S, İpek SF, Hatipoğlu S, Aygün E. İnguinal herni tamirinde anterior preperitoneal mesh ve Lichtenstein mesh takviyelerinin karşılaştırılması. Ulusal Fıtık Kongresi 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.

 

E8. Turhan AN, Kapan S, Öner O, Kütükçü E, Ede B, Dodur B, Eren GA, Çukurova Z, Aygün E. Laparoskopik kolesistektomi sonrası erken oral gıda alımının tolerasyonu. 7. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, İstanbul.

 

E9. Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Demiriz B, Dodur B, Aygün E. Karaciğer hidatik kistinde laparoskopik perikistektomi: Olgu sunumu. 7. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi 18-21 Eylül 2005, İstanbul.

 

E10. Öner OZ, Turhan AN, Kütükçü E, Kapan S, Alış H, Ede B Kanser tarama amaçlı bir meme polikliniğine başvuran olguların semptomatik profili ve bulguların retrospektif analizi. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 21-24 Eylül 2005, İstanbul.

 

E11. Kapan S, Turhan AN, Alış H, Demiriz B, Dodur B, Hatipoğlu S, Aygün E. Künt ve penetran dalak yaralanmalarında nonoperatif yaklaşım. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya.

 

E12. Alış H, Turhan AN, Kapan S, Dolay K, Kalaycı M, Kütükçü E, Öner O, Ede B, Dodur B, Demiriz B, Yiğitbaş H, Aygün E. Delici kesici alet yaralanmaları: Tek merkez deneyimi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya.

 

E13. Alış H, Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Dolay K, Kalaycı M, Ede B, Dodur B, Demiriz B, Öner O,  Aygün E. Delici kesici alet yaralanmalarında selektif yaklaşımın güvenilirliği. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya.

 

E14. Kalaycı M, Alış H, Turhan AN, Kapan S, Kütükçü E, Öner O,  Dolay K, Hatipoğlu S, Aygün E. Komplike akut appendisitte laparoskopik girişimin sonuçlarının değerlendirilmesi. V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya.

 

E15. Turhan AN, Kapan S, İpek SF, Hatipoğlu S, Aygün E. Kasık fıtığında yeni bir teknik olan anterior preperitoneal mesh takviyesinin erken dönem sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E16. Kapan S, Turhan AN, Öner O, Demiriz B,   Aygün E. Kasık fıtığı tamirinde anterıor preperıtoneal mesh takviyesi Lichtensteın mesh takviyesine bir alternatif olabilir mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E17. Kapan S, Turhan AN, Dolay K, Kütükçü E, Kalaycı M, Yiğitbaş H, Aygün E: Karaciğer hidatik hastalığında tedavi seçenekleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E18. Dolay K, Alış H, Turhan AN, Kalaycı M, Kapan S, Öner O,  Kütükçü E, Aygün E: Organ evisere batına nafiz delici kesici alet yaralanmalarında konservatif yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E19. Alış H, Turhan AN, Kalaycı M, Dolay K, Kapan S, Öner O, Kütükçü E, Ede B, Aygün E: Delici kesici alet yaralanmalarında cerrahi tedaviye ihtiyaç gösterme oranları. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E20. Kütükçü E, Turhan AN, Kapan S, Öner O, Kalaycı M, Alış H, Dolay K, Pekel Ö, Hatipoğlu S, Aygün E. Tiroidektomide rutin rekürren sinir diseksiyonunun sonuçları. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E21. Kapan S, Turhan AN, Kütükçü E, Ede B, Aygün E.  Karaciğer kist hidatiğinde albendazol tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E22. Alış H, Turhan AN, Dolay K, Kalaycı M, Kütükçü E, Öner O, Kapan S, Pekel Ö, Aygün E. Deneyim delici kesici alet yaralanmalarında seçici gözlem yöntemi uygulanmasında negatif laparatomiyi önler mi? Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E23. Kütükçü E, Turhan AN, Kapan S, Öner O, Alış H, Dodur B, Aygün E.: Akut apandisitte non-operatif takip ve tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya.

 

E24. Aygün E, Turhan AN, Öner O, Dolay K, Kalaycı M, Alış H, Kapan S, Kütükçü E, Ayhan S, Yiğitbaş H. Mide kanserinde tümörün evresinin ve yapılan cerrahinin sağkalım süresine olan etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya. 

 

E25. Alış H, Ede B, Turhan AN, Kütükçü E, Kapan S, Pekel Ö, Tülübaş E, Aygün E. Tiroidektomi sırasında tiroid hormonu seviyesindeki değişim. Ulusal Cerrahi Kongresi 24-28 Mayıs 2006, Antalya. 

 

E26. Turhan AN, Kapan S, Alış H, Kalaycı MU, Öner OZ, Hatipoğlu S, Tülübaş E, Aygün E: Akut apandisitte non-operatif tedavinin uzun dönem sonuçları. VI. Ulusal Travma ve Acil  Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E27. Kalaycı MU, Alış H, Kapan S, Turhan AN, Kırca V, Öner OZ, Pekel Ö, Aygün E. BT eşliğinde perkütan transhepatik kolesistostomi ve drenaj: Eski bir yöntem, yeni bir bakış açısı. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E28. Kalaycı MU, Turhan AN, Alış H, Kapan S, Öner OZ, Hatipoğlu S, Aygün E. Acil olgularda BT eşliğinde perkütan drenajlar. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E29. Alış H, Kalaycı MU, Dolay K, Kapan S, Turhan AN, Soylu A, Bozkurt A,  Aygün E. Transkolonik pelvik abse drenajı. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E30. Kapan S, Hatipoğlu S, Alış H, Kalaycı MU, Turhan AN, Kırca V, Yiğitbaş H, Aygün E. Rektus kılıfı hematomları. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E31. Kapan S, Turhan AN, Hatipoğlu S, Öner OZ, Kalaycı MU, Alış H, Aygün E. Amyand hernisi: Olgu sunumu. VI. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E32. Turhan AN, Kapan S, Kalaycı MU, Alış H, Öner OZ, Hatipoğlu S, Aygün E. Ateşli silah yaralanması sonucu Meckel divertikülü perforasyonu. VI. Ulusal Travma ve Acil  Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 2007, Antalya.

 

E33. Alış H, Dolay K, Öner O, Kırca V, Soylu A, Kapan S, Turhan AN, Tülübaş E, Aygün E. Tıkayıcı kolon tümörlerinde metal stent kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E34. Pekel Ö, Turhan AN, Kapan S, Göksel S, Tülübaş E, Aygün E. Kontrollü ince barsak perforasyonlarının spontan rejenerasyon potansiyeli. Ulusal Cerrahi Kongresi. 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E35. Dolay K, Aygün E, Ertekin E, Alış H, Kapan S, Yanar H. Safra yollarına açılmış karaciğer hidatik kistlerinde yeni definitive tedavi yöntemi: Endoskopik nazokistik drenaj. Video sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E36. Yiğitbaş H, Kapan S, Turhan AN, Sever N, Çıraklı ZL, Bozkurt MA, Kalaycı MU, Aygün E. Kolon anastomozlarına Kefir ve enteral beslenme preparatlarının etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E37. Alış H, Kalaycı MU, Dolay K, Öner O, Aygün E, Kapan S. Özefagus perforasyon olan olguda endoskopik mediastinoskopi ve SEMS yerleştirilmesi. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya. 

 

E38. Aygün E, Alış H, Turhan AN, Dolay K, Kırca V, Kapan S, Bozkurt MA. Duodenal ülser kanamalarında yeni bir teknik: Gastroduodenal arter bağlanması. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya. 

 

E39. Alış H, Dolay K, Kalaycı MU, Kapan S, Öner O, Aygün E. Perkütan endoskopik kist drenajı.  Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E40. Dolay K, Alış H, Kapan S, Soylu A, Önalan B, Bozkurt MA, Tülübaş E, Aygün E. Laparoskopik kolesistektomi sırasında kullanılan metal kliplerin seyri. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E41. Turhan AN, Alış H, Dolay K, Kapan S, Bozkurt MA, Pekel Ö, Soylu A, Aygün E, Kalaycı MU. İntra abdominal koleksiyonlarda Genel Cerrahi uzmanları tarafından yapılan BT eşliğinde drenajlar. Ulusal Cerrahi Kongresi 28-31 Mayıs 2008, Antalya.

 

E42. Bozkurt S, Alış H, Öner O, Turhan A, Tülübaş E, Karabulut M, Deniztaş C, Kapan S, Aygün E. Kliniğimiz ilk 58 defekografi olgularımız. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya. 

 

E43. Aygün E, Öner O, Tülübaş E, Alış H, Turhan A, Bozkurt S, Kapan S. Laparoskopik distal pankreatektomi deneyimimiz. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya. 

 

E44. Alış H, Öner O, Bozkurt S, Turhan A, Tülübaş E, Karabulut M, Kapan S, Aygün E. Yeni bir endoskopik rezeksiyon tekniği: Çek ve kes. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya. 

 

E45. Bozkurt S, Alış H, Öner O, Tülübaş E, Karabulut M, Turhan A, Deniztaş C, Kapan S, Aygün E. Laparoskopik olarak tedavi edilen bir gastroplevral fistül: Olgu sunumu. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 28-31 Ekim 2009, Antalya. 

 

E46. Alış H, Turhan A, Kapan S, Tülübaş E, Öner O, Dinc M, Gonenc M, Aygün E. Sol torakoabdominal bölgenin penetran yaralanmaları: Rutin tanısal laparoskopi uygulamalı mıyız? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E47. Öner O, Karabulut M, Turhan A, Kapan S, Alış H, Gonenc M, Dinc M, Deniztas C, Gemici E, Aygün E. Peptik ülser perforasyonlarında laparoskopik tedavi ile ilgili tecrübelerimiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E48. Bozkurt M, Alış H, Tülübaş E, Turhan A, Kapan S, Aygün E. Bir eğitim hastanesindeki defekografi deneyimi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E49. Aygün E, Kapan S, Turhan A, Dinc M, Tülübaş E. Robotik splenektomi uygulanan bir dalak hidatik kisti olgusu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E50. Kapan S, Turhan A, Gonenc M,  Alış H, Öner O, Bozkurt M, Surek A, Aygün E. Gebelikte en sık karşılaşılan akut karın nedeni: Akut apandisit. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E51. Turhan A, Kapan S, Gonenc M,  Alış H, Karabulut M, Öner O, Dinc M, Dogan M, Aygün E. Cerrahide sık karşılaşılan bir çelişki: memedeki mikrokalsifikasyonlara ne yapmalıyız? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E52. Alış H, Bozkurt M, Öner O, Karabulut M, Turhan A, Kapan S, Aygün E. Kronik kabızlık ile başvuran hastaların etyolojik incelemesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E53. Aygün E, Karabulut M, Kapan S, Turhan A, Gonenc M,  Alış H, Dinc M, Öner O. Akut mekanik intestinal obstruksiyon. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E54. Kapan S, Turhan A, Alış H, Öner O, Dolay K, Dinc M, Gonenc M,  Deniztas C,  Aygün E. Travmalı olgularda hasar kontrol cerrahisi: klinik deneyimimiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

 

E55. Yanar F, Ilhan M, Deniztas C, Bozkurt MA, Gonenc M, Kocatas A, Kones O, Kalaycı MU, Kapan S, Alış H, Aygun E, Dolay K. Kolesistektomi sonrası safra kaçakları: Klinik deneyimimiz. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi 7-9 Nisan 2011, Antalya. 

 

E56. Turhan AN, Kalayci MU, Yanar F, Ilhan M, Bozkurt MA, Deniztas C, Kapan S, Alış H, Aygun E. SILS (Tek kesiden laparoskopik kolesistektomi) klinik deneyimimiz. 10. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi 7-9 Nisan 2011, Antalya. 

 

E57. Gonenc M, Dogan M, Turhan AN, Kapan S, Alış H. Paratiroidektomi sonrası kalsiyum ölçümü parathormon ölçümünün yerini alabilir mi? 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi 24-27 Nisan 2011, Antalya

 

E58. Alış H, Gönenç M, Yanar F, Kapan S, Turhan AN, Deniztas C, Aygun E. Bir eğitim ve araştırma hastanesinin gelişen dünyaya uyumu; Robotik cerrahi uygulanan ilk olguların sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik  Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, İstanbul. 

 

E59. Gönenç M, Kapan S, Dinç M, Doğan M, Gök I, Başoğlu I, Büyükaşık S, Alış H. Laparoskopik apendektomi komplikasyonları: Geriye dönük analiz. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

 

E60. Karabulut M, Kalayci MU, Kapan S, Dogan M, Sahin N, Gok I, Alis H. Akut mekanik intestinal obstruksiyon nedeniyle ostomi açılan olgularımızdaki klinik deneyimimiz. 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

 

E61. Kocataş A, İlhan M, Bozkurt MA, Yırgın H, Karabulut M, Kapan S, Dilege ME, Alış H. Perfore apandisitte laparoskopik apendektomi güvenilir bir seçenek midir? 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.

 

E62. Kocataş A, İlhan M, Köneş O, Gemici E, Turhan AN, Kapan S, Alış H. Yabancı cisim yutma sonucu gelişen akut mekanik intestinal obsrüksiyon: Olgu sunumu. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.

 

E63. Kalaycı MU, Bozkurt MA, Kocataş A, Gök İ, Gönenç M, Köneş O, Kapan S, Alış H. Laparoskopik appendektomili 722 olgunun değerlendirilmesi. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.

 

E64. İlhan M, Gemici E, Yanar F, Kapan S, Bozkurt MA, Alış H. Nekrotizan fasiit tedavi yaklaşımları 5 yıllık tedavi yaklaşımları. 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 14-18 Eylül 2011, Antalya.

 

E65. Güzey D, Sürek A, Çikot M, Dural AC, Başoğlu İ, Şahin N, Gök İ, Kapan S. İlioinguinal sinirin bir anatomik varyasyonu; “yokluğu” Olgu sunumu. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E66. Ünsal MG, Köneş O, Gök İ, Dural AC, Akarsu C, Çelik MF, Kapan S, Kalaycı MU, Alış H. Port yeri hernilerinin port yeri ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi: 28 olgunun değerlendirilmesi. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E67. Kocataş A, Bozkurt MA, Gönenç M, Gök İ, Bademler S, Kapan S, Kalaycı MU, Alış H. Umbilikal herni ile kolelithiazis birlikteliği: 30 vakanın analizi. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E68. Karaca FC, Atasoy D, Akça Ö, Süslü N, Özkan S, Dinç M, Kapan S. Laparoskopik Spiegel fıtığı tamiri. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E69. Karaca FC, Atasoy D, Süslü N, Özkan S, Akça Ö, Dinç S, Kapan S. Laparoskopik ventral herni deneyimlerimiz. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E70. Karaca FC, Atasoy D, Süslü N, Özkan S, Akça Ö, Dinç S, Kapan S. Laparoskopik kasık fıtığı deneyimlerimiz. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Bodrum.

 

E71. Akarsu C, Dural AC, Gök İ, Bozkurt MA, Çikot M, İslim F, Salık AFE, Kapan S, Alış H. Tiroid bezi hastalıkları cerrahisi: Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sonuçları. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya.

 

E72. Kocataş A, Bozkurt MA, Gönenç M, Kapan S, Sever N, Doğan M, Köneş O, Kalaycı MU, Alış H. Nöroendokrin tümörlerde patolojik evreleme ile lokal ve sistemik yayılım arasındaki ilişki: 30 vakanın analizi. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya.

 

E73. Bozkurt MA, Kocataş A, Kapan S, Karabulut M, Dural AC, Temizgönül KB, Kalaycı MU, Alış H. Nöroendokrin tümörün foregut olması iyi prognoz sağlar mı? 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya.

 

E74. Bozkurt MA, Kocataş A, Doğan M, Gönenç M, Kapan S, Güzey D, Çelik F, Kalaycı MU, Alış H. Robotik kolorektal cerrahi: Tek merkezden ilk deneyim ve sonuçlar. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

 

E75. Bozkurt MA, Kocataş A, Ünsal MG, Şahin G, Kapan S, Alış H. Erkekte iki taraflı meme kanseri. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

 

E76. Çelik MF, Ünsal MG, Dural AC, Akarsu C, Şahin G, Alim ER, Kapan S, Alış H. Dev juvenil fibroadenom: olgu sunumu. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

 

E77. Ünsal MG, Çelik MF, Dural AC, Akarsu C, Gök İ, Başoğlu İ, Kapan S, Alış H. İleri yaş kadın hastalarda meme kanseri tanı ve tedavisi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

 

E78. Ünsal MG, Çelik MF, Dural AC, Başoğlu İ, Akarsu C, Öztürk E, Kapan S, Alış H. Meme kanserinde cerrahi uygulamalar: Sekiz yılın analizi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

 

E79. Günay D, Keleş N, Özkaya BÖ, Gül A, Kapan S, Alış H. Meme kanseri cerrahisi sonrası istenmeyen bir durum: Cerrahi alan enfeksiyonu. 9. Ulusal Yara Bakım Kongresi, 27-30 Kasım 2014, Antalya. 

 

E 80. Dural AC, Akarsu C, Gök İ, Koyuncu A, Köneş O, Karabulut M, Kapan S, Alış H. Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc –MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: kohort değerlendirme. 7. Endokrin Cerrahi Kongresi, 23-26 Nisan 2015, Antalya.

 

E 81. Bozkurt MA, Köneş O, Seyhun C, Kapan S, Akarsu C, Karabulut M, Alış H. Aşağı anterior rezeksiyon ameliyatlarında anvil yerleştirme zamanının anastomoz kaçağı veyara yeri enfeksiyonuna etkisi. 15. Türk Kolon ve Rektum cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.

 

E 82. Bozkurt MA, Peker KD, Kocataş A, Seyhun C, Akbulut S, Gönenç M, Kapan S, Alış H. Laparoskopik apendektomi yapılan perfore apandisit hastalarında güdüğün Hem-O-Lock klip ile kapatılması hızlı olduğu kadar güvenli mi? 15. Türk Kolon ve Rektum cerrahisi Kongresi, 19-23 Mayıs 2015, Antalya.

 

E 83. Oran E, Köneş O, Seyit H, Seyhun C, Günaldı M, Sakız D, Koçoğlu H, Kapan S, Alış H. Meme kitlesi ile başvuran metastatik serviks kanseri: Nadir görülen bir olgu. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 

E 84. Oran E, Çikot M, Akarsu C, Seyit H, Akbulut S, Günaldı M, Okuturlar Y, Kapan S, Alış H. Kliniğimizde tedavi edilen meme kanserlerinin moleküler alt grup incelemesi. 13. Ulusal Meme hastalıkları Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 

E 85. Oran E, Çikot M, Karabulut M, Kartal B, Kapan S, Günaldı M, Tiken EE, Alış H. Memenin invaziv duktal karsinomu ile nadir görülen diğer histolojik tiplerinin karşılaştırılması. 13. Ulusal Meme hastalıkları Kongresi, 21-25 Ekim 2015, Antalya.

 

E 86. Özkaya BÖ, Geçgil V, Demirci Z, Bozkurt A, Kapan S, Alış H. Sitoredüktif cerrahi uygulanan hastada hemşirelik bakımı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

E 87. Ünsal MG, Dural AC, Kabuli HA, Özal ST, Kankaya B, Seyhun C, Kapan S, Alış H. 69 yaş üstü hastalarda meme taraması sonlandırılmalı mı? 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

E 88. Halıcıoğlu İ, Özkaya BÖ, Akbulut S, Ünsal MG, Demirci Z, Kapan S, Alış H. Bir genel cerrahi kliniğine meme hastalığı dışında nedenlerle başvuran kadın hastalarda meme kanseri ve yıllık mamografi kontrolü farkındalığı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

E 89. Ünsal MG, Günaldı M, Dural AC, Bozkurt MA, Şahbaz NA, Akbulut S, Kapan S, Alış H. Neoadjuvan kemoterapi sonrası mastektomi ve meme koruyucu cerrahi: Tek merkez deneyimi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

E 90. Özkaya BÖ, Halıcıoğlu İ, Ünsal MG, Karlı M, Küçük A, Kapan S, Alış H. Bir genel cerrahi kliniğine başvuran erkek hastalarda meme kanseri ve yıllık mamografi tarama farkındalığı. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 13-17 Nisan 2016, Antalya.

 

E 91. Büyükaşık S, Eskioğlu E, Urut DU, Kapan S, Alış H. Malherbe tümörü: Gövdede bir pilomatriksoma olgusu. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya.