C1. Yazılan uluslararası kitap bölümü:

C1.1. Kapan M, Kapan S. Surgical Management of Distant Metastases: Liver Metastases. In “Essentials in the management of Breast Diseases. Ed. E. Gazioğlu” Ch 37-c, p.351-354, Celsius Medical Publications, Bucharest, Romania.

 

C2. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler: 

C2.1. Perek S, Kapan S. Karaciğer Hastalıkları. “Cerrahi Gastroenteroloji”  Beşinci Baskı. Ed. Ünal Değerli, Yavuz Bozfakıoğlu. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 194-208.

C2.2. Perek S, Kapan S. Şok. “Genel Cerrahi” Yedinci Baskı. Ed. Ünal Değerli, Yavuz      Bozfakıoğlu. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 86-94. 

C2.3. Özcan M, Kapan S. Tiroidin nadir görülen malign tümörleri. “Tiroid kanseri” Ed. Mete Düren. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2005, s. 143-147.

C2.4. Turhan AN, Kapan S. Akut apandisit. “Acil Cerrahi” Ed. Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Korhan Taviloğlu. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2009, s.301-316.  

 

C3. Ulusal kitaplardaki çeviri bölümler: 

C3.1. Perek S, Kapan S. Akut Pankreatit “Güncel Cerrahi Tedavi”. Çev. Ed. Sabri Ergüney, Yusuf Çiçek. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. ti. Yayınları, İstanbul, 2001, s. 481-487.

C3.2. Perek S, Kapan S. Laparoskopik Splenektomi “Güncel Cerrahi Tedavi”. Çev. Ed. Sabri Ergüney, Yusuf Çiçek. Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd. Şti. Yayınları, İstanbul, 2001, s.1197-1201.

C3.3. Kapan M, Kapan S. Akut Apandisit. “Akut Karın Cerrahisi”. Çev. Ed. Ertuğrul Göksoy, Metin Kapan. Yüce Yayın, İstanbul, 2002, s. 36-81.

C3.4. Durgun AV, Kapan S. İntraabdominal İnfeksiyonlar. “Schwartz Cerrahi Prensipleri, El Kitabı” Cilt 2. Çev. Ed. Doç. Dr. Faik Özçelik. Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti. İstanbul, 2002, s. 727-736.     .

C3.5. Kapan S, Kapan M. Kronik Mezenter İskemisi. “Mayo Kliniği Gastrointestinal Sistem Cerrahisi”  Çev Ed. Doç Dr. Yeşim Erbil, Prof. Dr. Ünal Değerli. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İstanbul, 2004, s. 457-466.

C3.6. Kapan S. Karaciğer rezeksiyonları ve karaciğer transplantasyonu: karaciğer anatomisi ve ilişkili yapılar. “Genel Cerrahi Operasyonların Anatomisi” Çev Ed. Dr. Mehmet Yıldırım, Dr. Turgut İpek. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İstanbul, 2007, s. 8- 23.

C3.7. Kapan S. Paratiroidektomi. “Genel Cerrahi Teknikleri Atlası” Çev. Ed. Dr. Acar Aren, Dr. Cavit Avcı, Dr. Levent Avtan, Dr. Neşet Köksal, Dr. Yavuz Selim Sarı. Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti. İstanbul, 2012, s. 42-50.

C3.8. Kapan S. Transabdominal preperitoneal kasık fıtığı onarımı sonrası sonuçlar. Çev Ed. Metin Ertem, Melih Paksoy, Zafer Malazgirt, Nuri Gönüllü, Hakan Gök. SAGES Fıtık Onarımı El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2014: s. 123-131.